Služba hitne medicinske pomoći
Nabavka urin analizatora
Dom zdravlja nabavio novi aparat za denzitometriju
USLUGE
Naručivanje pacijenta
  INFO LINIJA: 032 / 401-555
Stalne aktivnosti
web: pixelgraf.dk