Obavijest o prijemu vakcina

06.12.2018

Poštovana korisnici usluga JU „Dom zdravlja“ Zenica

obavještavam vas da je dana 04.12.2018. godine u J.U Dom zdravlja Zenica zaprimljena vakcina protiv sezonske gripe (Vaxigrip tetra - Sanofi Pasteur 1500 doza). Shodno tome ista vakcina  će se distribuirati u ambulante Porodične medicine i Dječiji dispanzer do kraja sedmice. Vakcina je prvenstveno namijenjena za hronične bolesnike i osobe preko 65 godina starosti.

Saradnik za odnose sa javnošću Aida Baručija

web: pixelgraf.dk