ProSes - projekat jačanja sestrinstva u FBiH

17.04.2019

U sklopu projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) predviđena je aktivnost izrade osnovne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite u FBiH. Navedenom projektu je od strane ministarstva zdravstva dostavljena konsolidovana lista imenovanih predstavnika različitih institucija iz cijele Bosne i Hercegovine a među njima je i naša uposlenica dipl. medicinska sestra Selma Čajdrić, glavna sestra Službe za hitnu medicinsku pomoć pri J.U. „Dom zdravlja“ Zenica.

Nakon završenog projekta, u svim zdravstvenim ustanovama FBiH koristit će se jedinstven sistem evidentiranja svih usluga, a kompletna dokumentacija će biti objavljena u Službenom glasniku FBiH.

web: pixelgraf.dk