Odsjek za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava

25.04.2019

U skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 28/18)  J.U. „Dom zdravlja“ Zenica je u cjelosti adaptirala prostor u kome se čuvaju lijekovi i medicinska sredstva.

U skladu sa navedenim Pravilnikom, Kantonalno ministarstvo zdravstva je izdalo rješenje kojim je utvrdilo da J.U. „Dom zdravlja“ Zenica ispunjava sve uslove za čuvanje i dristribuciju lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Odsjek za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava provodi postupak planiranja i nabavke lijekova, sanitetskog materijala, laboratorijskih reagenasa i drugog matrerijala neophodnog za normalno funkcionisanje svih medicinskih službi u našoj ustanovi.

U prilogu, dajemo pregled izgleda prostora u kojem su smješteni lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u zdravstvenim ustanovama za naše pacijente.

web: pixelgraf.dk