Ministar zdravstva dr Adnan Jupić u radnoj posjeti J.U. “Dom zdravlja” Zenica

11.11.2019

Dana 11.11.2019. godine, u radnoj posjeti J.U. “Dom zdravlja” Zenica boravio je ministar zdravstva ZDK dr Adnan Jupić. Razgovaralo se o stepenu dostignutog nivoa usluga u domu zdravlja i mjerama unapređenja istih, u čemu je Ministarstvo zdravstva ZDK spremno učestvovati, u skladu sa svojim mogućnostima. Protekle tri godine Ministarstvo zdravstva je obezbijedilo određena finansijska sredstva za nabavku novih medicinskih aparata.

Poseban akcenat je stavljen na aktuelne pregovore koje kantonalno Ministarstvo zdravstva vodi sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu kao i strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije. Ministar je istakao da je prestao važiti postojeći kolektivni ugovor, te je zatražio od menadžmenta da do konačnog usaglašavanja sa sindikatima oko novog kolektivnog ugovora zadrži prava radnika na postojećem nivou.

web: pixelgraf.dk