Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH

12.12.2019

Svjetska banka (The World Bank) u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u okviru implementacije “Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u BIH”odabrali su četiri lokalne zajednice u našoj zemlji (Zenica, mostar, Doboj i Zvornik) s ciljem uvođenja strateških intervencija i implementacije efikasnih promotivno – preventivnih programa za smanjenje faktora zdravstvenih rizika od određenih nezaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini promoviranjem kontrole konzumiranja duhanskih proizvoda i alkohola, unaprjeđenjem ishrane i pojačanom fizičkom aktivnošću kod odabranih korisnika: djeca u predškolskom i školskom uzrastu, nastavnici, zdravstveni i sportski radnici, te zaposleni u lokalnoj samoupravi. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), uzrok 95% smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini jeste jedna od četiri glavne grupe nezaraznih bolesti: kardiovaskularne bolesti, karcinom, dijabetes i hronične bolesti respiratornog sistema. Ove nezarazne bolesti su, također, i glavni uzrok lošeg zdravlja i invaliditeta stanovništva u zemlji, te je stoga Projekat imao za cilj promjenu stavova i ponašanja u vezi s faktorima rizika od navedenih nezaraznih bolesti za stanovništvo putem povećanja znanja i prakse koja promovira dobro zdravlje te podrške zdravi(ji)m životnim stilovima. 

Bosna i Hercegovina spade u zemlje sa visokim postotkom pušača, kako u populaciji mladih, tako i odraslih, a, također, izuzetno je visok i broj pasivnih pušača. Prema istraživanju Lokalne akcione grupe Grada Zenice, 60,2% zaposlenika zdravstvenih ustanova uopće ne puši, a 64,9% ih pokazuje spremnost za različite vrsteuključivanja u preventivne kampanje protiv pušenja. Stoga je J.U. “Dom zdravlja” Zenica odlučio  da naš doprinos ovom projektu bude provođenje “Politike bez duhanskog dima” u Domu zdravlja Zenica, a čiji je primarni cilj kvalitetna edukacija i osposobljenost te razvijanje intrinzične motiviranosti zaposlenika Doma zdravlja Zenica (ljekari i medicinske sestre Službe porodične medicine te patronažne sestre) da kontinuirano provode promotivno – preventivne aktivnosti usmjerene ka razvijanju svijesti, slike o sebi, pozitivnih životnih stilova i, u konačnici, smanjenju broja pušača.

Tokom realizacije projekta (mart – juni 2019. Godine) organizirano je 12 edukativnih radionica za 60 zaposlenika Doma zdravlja Zenica: 27 ljekara porodične medicine, 27 medicinskih sestara i 6 patronažnih sestara iz svih 27 ambulanti porodične medicine Doma zdravlja Zenica. Osam radionica su održali dipl. Psiholozi: mr. Ines Štimjanin i mr. ssc. Tajib Babić iz Centra za mentalno zdravlje Zenica, a četiri ljekari Doma zdravlja Zenica: specijalista porodične medicine dr Adnan Hodžić, dr Branka Gajanović i dr Mirsada Muratović, specijalista porodične medicine, kao i dr Razija Dedić, specijalista ginekologije i opstetricije. Radionice su podrazumijevale teme iz oblasti motivacijskog savjetovanja, komunikacijskih vještina, principa sistematske identifikacije pušača, pušačkog statusa pacijenata i članova njihovih porodica u okviru  ambulanti porodične medicine, procjenu motivacije pušača za prestanak pušenja, njihove nikotinske, fizičke i psihološke ovisnosti te utjecaj pušenja na zdravlje žena, uz naglasak i na razvijanje empatije, kao i aktivnosti čiji je cilj bio razvijanje samosvijesti i stavova zdravstvenih radnika prema korištenju cigareta, uz podizanje svijesti o značaju kontinuiranog rada te intrinzične motivacije za individualni ili grupni tretman u radu sa pacijentima. Posebno efikasnom pokazala se vježba “Mapa empatije” koja je pomogla učesnicima da nauče kako posmatrati svijet iz perspective pacijenta: šta je pacijentov problem, koje su njegove želje, potrebe, nadanja, očekivanja od nas, strahovi ili stigme. Vježba “Drvo života” fokusirala se na osvještavanje ličnih prednosti, životnih postignuća, (ne)uspjeha, ono što još trebamo poboljšavati, motivacione faktore, očekivanja od seminara i davanje prijedloga za buduće aktivnosti. Prije početka i nakon provođenja projektnih aktivnosti provedeni su pre- i post-testiranje o stavovima prema upotrebi cigareta i utjecaju na zdravlje te različite aspekte života, uz korištenje Fagerstrom-ovog Upitnika nikotinske ovisnosti, te kreiranje baze podataka u SPSS 24 i analiziranje dobivenih podataka.

Zahvaljujući sprovedenim radionicama u okviru Projekta, u potpunosti je realizovan cilj usmjeren ka poboljšavanju komunikacijskih vještina, motivacije i empatije odabranih zaposlenika Doma zdravlja Zenica za promotivne i preventivne aktivnosti u smislu boljeg kontakta  i odnosa sa lokalnim stanovništvom kroz promotivno-preventivne aktivnosti, usmjerene ka razvijanju svijesti, slike o sebi, pozitivnim životnim stilovima, te, u konačnici, smanjenju ili potpunom prestanku pušenja. Učesnici su uz dodatna znanja dobili i “alate” koji će im značajno pomoći prilikom daljnjeg provođenja  projektnih zadataka kroz njihov svakodnevni profesionalni angažman u ambulantama porodične medicine JU “Dom zdravlja” Zenica.

web: pixelgraf.dk