Obavijest o načinu izdavanja ljekarskih uvjerenja

18.12.2019

 Obavještavamo Vas da će Služba za zdravstvenu zaštitu djece u vezi sa izdavanjem ljekarskih uvjerenja za obavezno predškolsko obrazovanje i sistematski pregled djece za upis u osnovnu školu raditi na sljedeći način:

 - Ljekarska uvjerenja za pohađanje obaveznog predškolskog obrazovanja će se davati u toku mjeseca februara, počevši od 1.2.2020. godine;

 - Sistematski pregled djece za upis u osnovnu školu će se raditi od 15.3.2020 godine.

Molimo Vas da upoznate  sve vrtiće i škole sa našim planom i načinom rada da ne bismo kao prethodnih godina dolazili u neugodne situacije zbog informacija koje su roditelji dobili u školi ili vrtiću, a koje nisu bile u dogovoru sa nama.

Napomena: Djeci koja su na cjelodnevnom boravku u vrtiću nije potrebno ljekarsko uvjerenje za malu školu.Roditelji djece koja su na cjelodnevnom boravku trebaju u mjesecu februaru 2020. godine doći u Službu za zdravstvenu zaštitu djece da dobiju termin za sistematski pregled za upis u osnovnu školu.

Načelnik službe:

Doc dr Jasminka Durmišević-Serdarević

 

web: pixelgraf.dk