Obavijest o radu JU “Dom zdravlja” Zenica u periodu obilježavanja 1. Maja

30.04.2020

Na dan obilježavanja Praznika rada, JU “Dom zdravlja” Zenica dana 01.05.2020. godine organizovat će se rad na sljedeći način:

- Služba hitne medicinske pomoći radit će kontinuirano u radnom vremenu od 0 do 24 sata;

- U Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom bit će dežurna ambulanta Centar, u ul. fra Ivana Jukića br.4,  u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati; 

- Ambulanta Nemila radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;

- Patronažne sestre radit će  u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;

- Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će  u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;

- Služba za  zubozdravstvenu zaštitu  radit će u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati.

 

web: pixelgraf.dk