Ambulanta Babino

Ambulanta porodične medicine Babino smještena je u objektu u Babinu, u ul. Babino bb u Zenici.

Ambulanta radi u radnom vremenu od 700 sati do 1500 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 930 sati do 1000 sati. 

U ambulanti rade prema utvrđenom rasporedu Škulj dr Kenan

Škulj dr Kenan

 

web: pixelgraf.dk