Ambulanta Centar

Ambulanta porodične medicine Centar smještena je u prizemlju tzv. zgrade Dispanzera, u ul. fra Ivana Jukića br. 4 u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/246-910.

U ambulanti rade slijedeći doktori porodične medicine:

  • Prim. prof. dr. sc. med. Larisa dr Gavran, specijalista porodične i opće medicine
  • Prim. dr. sc. med. Prasko dr Subhija, specijalista porodične i opće medicine
  • Spec. Nuhić - Čauš dr Narcisa
  • Prim. Doc. dr. sc. med. Alić dr Alma,, specijalista porodične medicine

Prim. prof. dr. sc. med.  Gavran dr Larisa
specijalista porodične i opće medicine

Prim. dr. sc. med. Prasko dr Subhija
specijalista porodične i opće medicine

spec. Nuhić - Čauš dr Narcisa

Prim. doc. dr. sc. med. Alić dr Alma
specijalista porodične medicine

web: pixelgraf.dk