Ambulanta Crkvice

Ambulanta porodične medicine Crkvice smještena je u zgradi, u ul. Crkvice br. 33 u Zenici, u blizini Kantonalne bolnice u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona: 032/226-324.

U ambulanti rade slijedeći doktori porodične medicine-

  • Spec. dr. Jasmina Osmanagić, specijalista porodične medicine
  • Spec. dr. Hasan Ahmetspahić, specijalista porodične medicine
  • Spec. Ismail dr Ahmad
  • Spec. Efendić dr Selveta

Spec. Ismail dr Ahmad

Spec. Osmanagić dr Jasmina
specijalista porodične medicine

Spec. Ahmetspahić dr. Hasan

Specijalista porodične medicine

Spec. Efendić dr. Selveta

 

web: pixelgraf.dk