Ambulanta Gračanica

Ambulanta porodične medicine Gračanica smještena je u objektu Mjesne zajednice u naselju Gračanica, u ul. Vrandučka bb u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 9:30 sati do 10:00 sati.  

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/457-494.

 

Spec. Keserović dr. Admir

specijalista porodične i opće medicine

web: pixelgraf.dk