Ambulanta Gradišće

Ambulanta porodične medicine Gradišće smještena je u objektu u naselju Gradišće, u ul. Saliha Skomorca bb u Zenici.

Ambulanta radi u radnom vremenu od 700 sati do 1500 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 930 sati do 1000 sati. 

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/431-280.

 

Kumbara dr Alena

 

web: pixelgraf.dk