Ambulanta Jalija

Ambulanta porodične medicine Jalija smještena je u prizemlju stambene zgrade. u ul. Jalimamov put br. 6 u Zenici.

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona: 032/220-477.

U ambulanti rade slijedeći doktori porodične medicine-

  • Spec. dr. Esada Hadžiselimović, specijalista porodične medicine
  • Spec. dr. Dijana Bošković, specijalista porodične i opće medicine

Spec. dr. Esada Hadžiselimović, specijalista porodične medicine

Spec. dr. Dijana Bošković, specijalista porodične i opće medicine

web: pixelgraf.dk