Ambulanta Janjići

Ambulanta porodične medicine Janjići smještena je u objektu u naselju Janjići, u ul. Sarajevska br. 337 u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 9:30 sati do 10:00 sati.  

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/453-141.

 

Ragogna dr Dajana

web: pixelgraf.dk