Ambulanta Nemila

Ambulanta porodične medicine Nemila smještena je u posebnom Zdravstvenom objektu, u ul. Patriotske lige bb u Nemili u Zenici. 

Ambulanta radi u dvije smjene u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan i subotom. Prva smjena je od 07:00 - 15:00 sati, a druga smjena je od 13:00 do 20:00 sati

Nedjeljom se u ambulanti radi u periodu od 7:00 sati do 15:00 sati, odnosno samo prva smjena.

U ambulantu svakog ponedeljka od 11:00 sati, te svakog četvrtka isto od 11:00 sati sati, rade specijalisti ginekologije i akušerstva.

U ambulanti Nemila svakim radnim danom od 11:00 sati, rade i specijalisti pedijatrije.

Također, u ambulanti rade i specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, i to svakog petka od 11:00 sati do 13:00 sati. 

U ambulanti je organizovan i stalni rad Laboratorije, punkta za vakcinaciju, EKG snimanje, prevoz pacijenata i pružanje kućnih i patronažnih posjeta.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/672-413.

U ambulanti rade slijedeći doktori medicine:

 

  • Karabegović dr Jasmina
  • Zahirović dr Zerina
  • Muračević dr Demir

Karabegović dr Jasmina

Doktor opće medicine

Zahirović dr Zerina

 

Muračević dr Demir

 

web: pixelgraf.dk