Ambulanta Odmut

Ambulanta porodične medicine Odmut smještena je u prizemlju stambene zgrade, na  Obalnom bulevaru br. 6 u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona: 032/223-015.

U ambulanti rade slijedeći doktori porodične medicine:

  • Spec. dr. Raifa Bajramović, specijalista porodične i opće medicine
  • Spec. dr. Aida Terzimehić-Unkić specijalista porodične medicine
  • Turkić dr Mirza
  • Spec. Smajlović dr Adis, specijalista porodične i opće medicine

Spec. dr. Aida Terzimehić - Unkić
specijalista porodične medicine

Spec. dr. Raifa Bajramović
specijalista porodične i opće medicine

spec. Smajlović dr. Adis

specijalista porodične i opće medicine

Turkić dr Mirza

 

web: pixelgraf.dk