Ambulanta Perin han

Ambulanta porodične medicine Perin han smještena je u objektu u naselju Perin han, u ul. Bistua Nuova bb u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 700 sati do 15:00 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 9:30 sati do 10:00 sati.  

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona- 032/420-789.

 

Spec. Hodžić dr Adnan

 

web: pixelgraf.dk