Ambulanta Seoci

Ambulanta porodične medicine Seoci smještena je u objektu u Seocima, u ul. Josipa Dakića bb u Zenici.

Ambulanta radi u radnom vremenu od 700 sati do 1500 sati svaki radni dan.

Pauza se koristi od 930 sati do 1000 sati. 

 

U ambulanti radi prema utvrđenom rasporedu u Škulj dr Kenan

Škulj dr Kenan

 

web: pixelgraf.dk