Ambulanta Travnička

Ambulanta porodične medicine Travnička smještena je u prizemlju stambene zgrade, u ul. Travnička br. 56 u Zenici. 

Ambulanta radi u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati svaki radni dan.

Preglede možete zakazati, te dobiti i druge informacije na broj telefona: 032/461-031.

U ambulanti rade slijedeći doktori porodične medicine-

  • Spec. dr. Elma Prasko, specijalista,porodične medicine
  • Spec. dr. Zoran Berberovićspecijalista porodične medicine
  • Spec. dr. Fakheredinne Wehbeh, specijalista porodične medicine

Spec. dr. Elma Prasko, specijalista porodične medicine

Spec. dr. Zoran Berberović, specijalista porodične medicine

Spec. dr. Fakheredinne Wehbeh, specijalista porodične medicine

web: pixelgraf.dk