PREPORUKE

Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška | COVID-19

Socijalna stigma povezana sa COVID-19

Nekoliko vježbica za djecu

UNICEF - Dječije pjesmice iz vrtića

Zajedničke aktivnosti roditelja i djece

 

LETCI

Covid roditeljstvo
- Budite pozitivni -

Suočavanje sa stresom
CORONA virus

Suočavanje sa stresom tijekom pojave COVID-19

Kako pomoći djeci da se bolje suočavaju sa stresom vezanim za korona virus

Ostanite zdravi!

Razgovarajmo sa djecom

web: pixelgraf.dk