10.04.2020 09:38 Starost: 320 days
Kategorija: COVID-Saopstenja

Postavljen još jedan trijažni punkt

Danas je postavljen još jedan trijažni punkt uz pomoć Oružanih snaga BiH i Kantonalne civilne zaštite, što je naše treće trijažno mjesto, pored dva već ranije postavljena uz pomoć Civilne zaštite Grada Zenica.   Nakon postavljanja trijažnog punkta, pripadnici MUP-a ZDK postavili su koridore za kretanje pacijenata, kako se ne bi miješali pacijenti koji dolaze u Dom zdravlja zbog zdravstvenih problema koji nisu vezani za COVID infekciju sa pacijentima kod kojih postoji sumnja ili su dokazano inficirani virusom COVID 19.web: pixelgraf.dk