VIDEO MATERIJALI

PRAVILNO PRANJE RUKU

PRAVILNO KORIŠTENJE MASKE

OKUPACIONE AKTIVNOSTI U KUĆNOJ IZOLACIJI

Edukativna video-prezentacija za djecu - COVID-19

Okupaciona aktivnost za djecu: DRŽAČ ZA OLOVKE

Okupaciona aktivnost za djecu: " ŠIŠANJAC"

Okupaciona aktivnost za djecu: Kreativno slikanje

 

 

web: pixelgraf.dk