Javne nabavke

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/2014.), JU „Dom zdravlja“ Zenica će na svojoj web stranici objavljivati plan nabavki, te i javne nabavke, za koje je utvrđeno da se moraju objaviti i učiniti dostupnim svim zainteresovanim putem web stranice ugovornog organa.

web: pixelgraf.dk