Gripa i prehlada

Gripa i prehlada

U zimskom periodu, najčešći zdravstveni problem su prehlada i gripa.

Prehlada i gripa prenose se kapljičnim putem i dodirom, zbog čega je potrebno da se izbjegavaju veliki skupovi u zatvorenim prostorijama, te rukovanje sa većim brojem ljudi.

U cilju prevencije, predlaže se između ostalog, provjetravanje prostora u kome se boravi, upotrebljavanje jednokratnih papirnih maramica, te redovno pranje ruku.Potrebno je da se jede što više svježeg voća i povrća.

Za starija lica iznad 65 godine, hronične bolesnike, trudnice, predlaže se obavezna vakcinacija protiv gripe, jer se na ovaj način mogu umanjiti simptomi i rizik mod dodatnih komplikacija.

Ukoliko se zarazite sa virusom gripe ili prehlade, ne morate odmah da idete kod doktora medicine, već to možete uraditi ukoliko Vam se zdravstveno stanje ne poboljša nakon nekoliko dana.

Također, upoznajemo Vas da kada imate gripu ili prehladu, da od doktora medicine ne tražite da Vam propiše antibiotike, obzirom da isti ne djeluju na viruse, te jer se nepotrebnim i čestim uzimanjem istih stvara otpornost organizma na antibiotike, koji neće biti djelotvorni kada bude potrebe za uzimanjem antibiotika. 

Kalendar obavezne imunizacije

Kalendar obavezne imunizacije (vakcinacije) od 0 do 18 godina

DOB

VAKCINA

NAČIN DAVANJA

Po rođenju

(12-24 h)

BCG i

Hepatitis B

Interdermalno

Intramuskularno

Sa navršenim 1 mjesecom

Hepatitis B

Intramuskularno

Sa navršena 2 mjeseca

Di-Te-Per, Polio

HiB

Intramuskularno

Intramuskularno

U 4 mjesecu

Di-Te-Per, Polio

HiB

Intramuskularno

Intramuskularno

Sa navršenih 6 mjeseci

Di-Te-Per, Polio

Hepatitis B

Intramuskularno

Intramuskularno

U 13 mjesecu

MRP

Intramuskularno

U 18 mjesecu

Polio i

HiB

Oralno

Intramuskularno

U 5 godini života

Di-Te-Per,

Polio

Intramuskularno

Oralno

U 6 godini života

MRP

Intramuskularno

U 14 godini života

Di-Te,

Polio (OPV)

Intramuskularno

Oralno

U 18 godini života

Ana-Te

Intramuskularno

Razmaci između vakcina koje se daju po kalendaru vakcinacije moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod vakcinacije oralnom-polio vakcinom, razmak mora biti 42 dana. Različite injekcione vakcine trebaju se aplicirati na različita mjesta.

Vakcinacija se provodi u skladu sa "Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2015. godini" (Službene novine FBiH, 21/15 od 18.03.2015.) koju je na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine donio federalni ministar zdravstva, a na osnovu člana 44. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH, 29/05).

Ishrana i zdravlje

 

DORUČAK JE NAJVAŽNIJI OBROK!
Planirajte obroke, pripremite nedeljni jelovnik i trudite se da obroci budu u isto vrijeme Izbjegavajte masnu i jako zasoljenu hranu, kao i hranu bogatu šecerima. Jedite meso sa manje masnoće, dosta ribe, voća i povrća.

NEKA BROJ 5 BUDE I VAŠ CILJ:

DORUČAK – prirodni voćni sok kao dodatak obroku
UŽINA – voćna salata, pripremljena kod kuće
RUČAK – salata od svežeg povrća kao dodatak glavnom jelu
UŽINA – sezonsko voće
VECERA – bareno povrće kao dodatak glavnom jelu

HRANA PREDSTAVLJA JEDNO OD NAJVEĆIH UŽIVANJA!
Zbog toga je bitno da pravilna ishrana uključi namirnice čiji se ukus Vama dopada. Pravilna ishrana ne znači pripremanje neukusne, već raznovrsne hrane, bogate različitim aromama, bojama i ukusima.

HRANA PREDSTAVLJA JEDNU OD OSNOVNIH LJUDSKIH POTREBA!
Hrana je sastavni dio svakodnevice svake jedinke, ali često se dešava da o hrani i njenom uticaju na zdravlje ne razmišljamo mnogo. Način ishrane predstavlja jedan od faktora koji može da unaprijedi zdravlje ili da dovede do nekih oboljenja.

NEPRAVILNA ISHRANA!
Nepravilna ishrana može biti faktor rizika za nastanak različitih oboljenja: koronarne bolesti, dijabetesa, gojaznosti… Nepravilna ishrana je ishrana sa visokim unosom ukupnih masti i holesterola, kao i visokim unosom soli, šećera i prostih ugljenih hidrata. Nepravilnom ishranom se unosi više energije nego što je potrebno. Ukoliko je uz nepravilnu ishranu prisutan i dodatni faktor rizika, poput pušenja ili fizičke neaktivnosti, njihov efekat se umnožava i rizik od nastanka višestrukih poremećaja zdravlja se povećava! Nepravilna ishrana utiče na povišenje nivoa krvnog pritiska. Povišen krvni pritisak doprinosi taloženju masnih naslaga u zidu krvnih sudova, što vremenom dovodi do njihovog suženja i oštećenja! Usled prevelikog energetskog unosa hranom i nedovoljne potrošnje usled „sjedećeg“ načina života, dolazi do pojave GOJAZNOSTI! Ne zaboravite, gojaznost je bolest i faktor rizika za nastanak bolesti srca!

VOĆE I POVRĆE SU DRAGOCENI U SVAKODNEVNOJ ISHRANI!
Voće i povrće su bogati vitaminima i mineralima, kao i dijetnim vlaknima i antioksidantima (materije koje ciste krvne sudove). Svakodnevni unos voća i povrća smanjuje rizik od nastanka bolesti srca, dijabetesa, malignih oboljenja.

VOĆE I POVRĆE TREBA DA BUDU ZASTUPLJENI NA JELOVNIKU SVAKOG DANA U KOLIČINI OD 5-6 PORCIJA!
Voćnu salatu zasladite medom!

PRAVILNA ISHRANA – ŠTA I KAKO?
Pravilna ishrana predstavlja ishranu sa niskim sadržajem masti i soli, a bogatu biljnim vlaknima, mineralima i vitaminima, kao i složenim ugljenim hidratima. Osnovni princip pravilne ishrane je raznovrsnost, odnosno svakodnevna upotreba namirnica iz svih grupa. Osnov su žitarice i proizvodi od žitarica, a prednost imaju proizvodi od integralnog brašna. Mlijeko i mlečni proizvodi su zastupljeni sa 1-2 obroka dnevno, a prednost treba dati proizvodima sa nižim procentom masnoće. Meso i prerađevine su zastupljeni sa 1-2 obroka dnevno, a prednost dati posnim vrstama mesa i ribi Izbjegavati prženu, a pripremati barenu i pečenu hranu, kao i hranu na roštilju. Koristiti biljne masti u pripremanju hrane

NAČIN ISHRANE VAS I VAŠE PORODICE MOŽETE PLANIRATI I NA TAJ NAČIN UNAPRIJEDITI ZDRAVLJE I SPRIJEČITI NASTANAK RAZLIČITIH OBOLJENJA!

Higijena

HIGIJENA HRANE
Higijenski neispravne su sve namirnice koje su zagađene: – bakterijama,
- parazitima,
- hemijskim materijama (pesticidi, metali, konzervansi),
- otrovnim materijama biljnog (gljive) ili životinjskog (neke ribe, školjke) porijekla.

Higijenski neispravne su sve namirnice ako su im izmijenjeni: sastav, ukus, miris, izgled, i ako su ozračeni iznad dozvoljene granice.
Higijenski neispravne su i sve namirnice kojima je istekao rok trajanja, i ne smiju se koristiti u ishrani prije ponovne kontrole kvaliteta.

Pravilan transport i skladištenje hrane
- Pri transportu namirnica treba voditi računa o čistoći i, eventualno, o preporučenoj temperaturi.
- Namirnice se čuvaju na čistom mjestu, pokrivene radi zaštite od muva, insekata i glodara. Kada je to moguće, koristiti hermetički zatvorene posude, frižidere i zamrzivače. Ostavu i druga mesta za skladištenje namirnica treba zaštiti od insekata,glodara i drugih životinja.
- Temperatura u skladištu ne smije da pređe 15 stepeni Celzijusa, prostorija ne smije da bude vlažna i treba je redovno provjetravati.
- Kućna dezinfekciona sredstva, insekticide, konzervanse, varikinu, esenciju, ljekove i druga hemijska sredstva treba čuvati daleko od hrane i na mjestu koje je nedostupno djeci.

Pravilna priprema hrane
- Prije i posle rukovanja hranom treba oprati ruke.
- Sirovu hranu treba prije upotrebe dobro oprati.
- Meso treba potpuno skuvati (kuvanjem na 100 stepeni 2 sata), vodeći računa da se hranljivi sastojci sačuvaju. Nakon kuvanja hranu treba pojesti što prije, jer toplota pogoduje razmnožavanju infektivnih agenasa.
- Ako skuvana hrana treba da se čuva duže od 5 sati, treba je držati ili na visokoj (preko 60 stepeni C ) ili niskoj (- 10 stepeni C) temperaturi. Ranije skuvanu hranu prije upotrebe treba podgrijati na visokoj temperaturi do pojave mjehurića.
- Radne površine na kojima se hrana priprema treba redovno dezinfikovati.

Redovna kontrola ispravnosti hrane
U domaćinstvu treba redovno kontrolisati:
- rok trajanja,
- izgled,
- miris,
- ukus uskladištene hrane.

Neispravne namirnice treba odmah odstraniti.

HIGIJENA VODE

- Danas u svijetu zbog upotrebe higijenski neispravne vode godišnje oboli preko 500 miliona ljudi, a umre oko 10 miliona.
- Najsigurniji način obezbeđenja higijenski ispravne vode za piće je preko gradskog, odnosno seoskog vodovoda, a gdje to nije moguće, iz objekata za lokalno vodosnadbijevanje (bunari, izvori i cistijerne)
- Kontrolu ispravnosti vode za piće radi Zavod za javno zdravlje. U slučaju mikrobiološke ili hemijske neispravnosti vode za piće neophodna je asanacija vodnog objekta i sprovođenje mjera za popravku kvaliteta vode.

Ukoliko voda za piće ne potiče iz vodovoda ili njena ispravnost nije sigurna, preporučuje se:

- zaštita izvora vode
- održavanje čistoće sudova
- prokuvavanje vode

Zaštita izvora

Bunar ili drugi izvor vode treba pokriti.
Treba zabraniti uriniranje i defeciranje u blizini izvora, kao i blizu vodnih tokova.
Životinje držati dalje od izvora.

Održavanje čistoće sudova

Sudove za zahvatanje i čuvanje vode treba redovno prati i održavati u čistom stanju.
Vodu treba zahvatati kutlačom ili čašom sa drškom, vodeći računa da ruka ne dodirne vodu.
Zabranjeno je piti direktno iz posude u kojoj se voda čuva.
Sud se pokriva čistom krpom ili poklopcem.

Prokuvavanje vode
Ukoliko nijeste sigurni u ispravnost vode, ona se može prokuvati.

HIGIJENA I ODSTRANJIVANJE OTPADNIH MATERIJA
Najsigurnije je uklanjanjanje otpadnih voda putem kanalizacije!
Neadekvatno uklanjanje otpadnih materija putem septičkih jama ili nužnika može biti potencijalni izvor zagađenja, tako da se predlažu sledeće mjere zaštite:
Pravilna izgradnja nužnika i septičke jame
- Nužnik i septička jama izgrađuju se nizvodno od stambenog objekta (15 do 20 metara) i 20 do 50 metara od objekta za snadbijevanje vodom.
- Septičke jame, kao i nužnici, mogu biti vodonepropusne ili propusne.
- Daleko je pogodnija gradnja vodonepropusnih jama (grade se od betona i prazne se po punjenju) i nužnika (dvokomorna jama).
- U našim uslovima septičke jame i nužnici u velikoj mjeri se grade tako da propuštaju otpadne materije u okolinu, što ugrožava bezbjednost i okoline i stanovništva koje na taj način otklanja otpadne materije.
- Potrebno je redovno pražnjenje septičke jame.

Odžavanje lične higijene
Po obavljenoj nuždi, obavezno oprati ruke!
NAJVAŽNIJA I UJEDNO NAJJEDNOSTAVNIJA MJERA LIČNE HIGIJENE U SPREČAVANJU BOLESTI JE PRANJ E RUKU. RUKE TREBA PRATI SAPUNOM I VODOM PRIJE I POSLIJE: – RUKOVANJA HRANOM – VRŠENJA NUŽDE – DODIRIVANJA ŽIVOTINJA

Značaj izgradnje snažnijih kostiju kod mladih

Djetinjstvo, a posebno adolescencija i predadolescentni period, od ključnog su značaja za razvoj životnih navika koje podržavaju dobro zdravlje kostiju. Dječaci i djevojčice u ovoj starosnoj dobi imaju potrebe za kalcijem koje nije moguće zadovoljiti naknadno, kad odrastu. Američka akademija ortopedskih hirurga (American Academy of Orthopaedic Surgeons – AAOS) i Državni institut za dječje zdravlje i ljudski razvoj (NICHD) udružili su snage da formiraju službu koja će promovirati značaj kalcijuma i fizičke vježbe tokom godina razvoja i rasta djeteta. 
Kosti rastu u veličini i snazi tokom djetinjstva. Koštana masa čije rezerve dijete može napraviti dok je još malo pomaže odrediti njeno/njegovo skeletno zdravlje u budućnosti. Što više koštane mase smjesti u “banku” tokom mladosti, to osoba ima veću zaštitu od gubljenja gustoće koštanog tkiva kasnije u životu. 
"Kosti nam pomažu da stojimo uspravno, da trčimo, skačemo i igramo se”, rekla je Lori Karol, pedijatrijski ortopedski hirurg i glasnogovornik AAOS-a. "Između 10 i 18 godina života izgrađujete kosti koje vam trebaju trajati čitav život. To naglašava činjenicu da nećete dobiti drugu šansu." 

Savjeti za izgradnju zdravih kostiju: 
Podučite djecu da svakodnevno prave rezerve za svoje kosti uz pomoć fizičkih vježbi, unosa kalcija i vitamina D. Vježbajte da biste ojačali svoje kosti – a tu su i neke ideje:

  • Šetajte, penjite se uz stepenice, vozite biciklo ili plešite 
  • Učestvujte u sportovima poput košarke, odbojke, fudbala, hokeja na travi, itd. 
  • Osigurajte da su kalcij i vitamin D dio vaše svakodnevne ishrane, te posebno uzimajte sljedeću hranu: 
  • Mlijeko 
  • Jogurt 
  • Špinat 
  • Losos
web: pixelgraf.dk