Coronavirus - COVID19 - smjernice i savjeti

Preporuke za građane Federacije Bosne i Hercegovine

Prema preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u FBiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja Kine, Južne Koreje, Italije i Irana trebaju se javiti nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja.

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:

Potrebno je redovito pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;

Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod za jdravstvo radi daljnjeg postupanja;

Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;

Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;

Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja, kupaonica) dobro prozračeni;

Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1m od osobe u samoizolaciji;

Ograničiti broj osoba u kontaktu;

Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne okoline;

Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%).

Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;

Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;

Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja  papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;

Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;

Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);

Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo  (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);

Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;

Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti:

Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);

Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;

Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;

Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od 1m);

Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice  i WC-a barem jednom dnevno;

 

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

 

Smjernice za kućnu izolaciju osoba koje dolaze iz područja ugroženog epidemijom COVID-19

Za strane državljane sa privremenim i stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini (BiH) i BiH državljane, koji dolaze u BiH, a u zadnjih 14 dana su boravile u ugroženom području, računajući od dana ulaska u BiH.

 

Ukoliko se osjećate dobro i nemate simptome respiratorne bolesti, možete putovati direktno prema Vašoj kući ili hotelu

Kada stignete kući ili u hotel morate ograničiti aktivnosti izvan Vašeg doma/hotela – ostati kod kuće/u hotelu

Potrebno je redovito se javljati nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo

Potrebno je redovito pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima

Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi

Izdvojiti se od ostalih ukućana

Izbjegavati zajedničke prostorije i nositi medicinsku masku u slučaju kretanja u tim prostorijama i u prisustvu ukućana

Izbjegavati primati posjetitelje

Redovito čistite i dezinficirajte površine u kupatilu i toaletu

Često i temeljito prati ruke vodom i sapunom 20 sekundi. Kao alternativa, može se koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola

U slučaju pojave simptoma, odmah kontaktirati odgovornu osobu nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo

Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku

Ukoliko se ne pojave simptomi unutar 14 dana od zadnjeg izlaganja, osoba se ne smatra više pod rizikom od pojave bolesti COVID-19.

 

Home isolation guidance for recently returned persons from areas affected by the epidemic COVID-19

For foreign nationals with temporary and permanent residence in Bosnia and Herzegovina (BiH) and BiH citizens who come to BiH and have been in affected areas for the last 14 days, counting from the date of their entry into BiH.

If you are currently well and you do not have symptoms of respiratory diseases, you can travel directly to your home or hotel

Once you get to your home or hotel you must restrict activities outside your home/hotel – stay at home/hotel

You need to be in regular contact with a responsible person of the public health institute

You should monitor yourself for symptoms. Watch for: fever, cough, shortness of breath (difficulty breathing), other early symptoms to watch for are chills, sore throat, muscle pain

You should not go to work, school/university, public areas, and you should not use public transport and taxis

Separate yourself from the other people in your home

Avoid shared or communal areas and wear a surgical mask when moving through these areas

Discourage other people from visiting your home while you are in isolation

Clean and disinfect regularly surfaces in the bathroom and toilet

You should wash your hands often and thoroughly with soap and water for 20 seconds. Alternatively, you can use an alcohol-based hand sanitizer if your hands are not visibly dirty

If you develop symptoms, you should immediately phone a responsible person of the public health institute

If you develop symptoms, you should wear a surgical mask

 

If symptoms do not appear within 14 days of the last exposure, the person is no longer at risk of developing COVID-19.

 

 

web: pixelgraf.dk