Obavijest o radu JU Dom zdravlja Zenica u periodu obilježavanja 1. marta

28.02.2019

U povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Zakona o proglašavanju 1.marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list RBiH“ br. 9/95.), JU Dom zdravlja Zenica će u petak dana 01.03.2019. godine za sve naše pacijente i korisnike naših usluga organizovati rad, na sljedeći način:

-Služba hitne medicinske pomoći radit će kontinuirano, u radnom vremenu od 0:00 sati do 24:00 sata;

-Za područje grada Zenice, izuzev područja Nemilskog kraja, organizovat će se rad ambulante porodične medicine Centar, sa sjedištem u ul. fra Ivana Jukića br. 4 u Zenici, u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Za području Nemilskog kraja, usluge porodične medicine pružat će se u ambulanti porodične medicine u Nemili, u radnom vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Patronažne posjete za naše pacijente, obavljat će patronažne sestre, koje će raditi u periodu od 7:00 sati do 15:00 sati;

-Služba za zdravstvenu zaštitu djece do 6 godine starosti, radit će u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati;

-Služba za zubozdravstvenu zaštitu radit će u radnom vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati..

 

web: pixelgraf.dk