OBAVIJEST O RADU JU “DOM ZDRAVLJA” ZENICA ZA PERIOD OBILJEŽAVANJA NOVE 2020. GODINE

31.12.2019

Povodom obilježavanja Nove 2020. godine JU “Dom zdravlja” Zenica neće raditi 01.01.2020 i 02.01.2020, te je rad ustanove organiziran na slijedeći način:

Služba hitne medicinske pomoći radit će kontinuirano u radnom vremenu od 0 do 24 sata;

U Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom bit će dežurna ambulanta Centar, u ul. fra Ivana Jukića br.4,  u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;

Ambulanta Nemila radit će u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;

Patronažne sestre radit će  u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati;

Služba za zdravstvenu zaštitu djece radit će  u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati;

Služba za  zubozdravstvenu zaštitu  radit će u radnom vremenu od 07:00 sati do 20:00 sati.

web: pixelgraf.dk