Dom zdravlja nabavio novi aparat za denzitometriju

Denzitometriija

Denzitometrija u Domu zdravlja Zenica
JU Dom zdravlja Zenica u cilju poboljšanja usluga građanima vam predstavlja aparat za denzitometriju pomoću kojeg građani mogu obaviti mjerenje gustoće kostiju. Ova dijagnostička metoda predstavlja zlatni standard za dijagnozu osteoporoze kao hroničnog i sistemskog progresivnog poremećaja koštanog sistema.

RTG snimanje se preporučuje ako se sumnja na postojanje osteoporitčnog prijeloma neke kosti i potvrđuju kliničku sumnju, ako je gubitak koštane mase veći od 30 do 40 procenata.

Najučinkovitija je DXA metoda koja koristi X-zrake dviju jačina u vrlo maloj dozi koje se propuštaju kroz kost, a rezultat se očitava na računaru, odnosno nalazu.

Ovaj DXA aparat odnedavno posjeduje i Odjel za radiološku dijagnostiku našeg Doma zdravlja

web: pixelgraf.dk