Služba hitne medicinske pomoći

Nabavka novih vozila

“Sva sanitetska vozila JU “Dom zdravlja” Zenica i pripadajuće Službe hitne medicinske pomoći su kompletno opremljena po visokim standardima, a sama Služba je organizovana na načelima brze i efikasne dostupnosti, neprekidnog trajanja djelatnosti i kontinuiteta hitne medicinske pomoći”, kaže dr. Selvedina Sarajlić-Spahić, direktorica JU Dom zdravlja Zenica.

Četiri tima medicinskog osoblja

Služba hitne medicinske pomoći radi neprekidno, od 0-24 sati, a rad njenih uposlenika je organizovan sa četiri ekipe, kojima rukovode doktori medicine-specijalisti urgentne medicine. Građanima su non-stop na raspolaganju tri tima na terenu. Od toga su dva tima za hitnu medicinsku pomoć, koje čine ljekar i dva medicinska tehničara od kojih je jedan vozač, te jedan tim hitnog medicinskog transporta koji djeluje bez ljekara.

Treba istaći i da su sva vozila Hitne pomoći opremljena također, sa ciljem približavanja usluga pacijentima, a nedavno je oformljen punkt hitne pomoći najsavremenijom opremom, prema evropskim standardima, tako da mogu djelovati u svim hitnim situacijama.

Medicinsko osoblje u službi je educirano i certificirano za pružanje najzahtjevnijih hitnih slučajeva.

U proteklom periodu nabavljeno je mnogo neophodne opreme koja je nivo usluga SHMP podigla na značajno viši nivo. Od prošle godine, SHMP posjeduje i najsuvremeniji defibrilator Lifepack 15 sa kompletnom pratećom opremom, koji je jedini kompatibilan sa Automatskim eksternim defibrilatorima (AED) postavljenim na najfrekventnijim mjestima u Zenici. Osoblje je educirano za korištenje ovog defibrilatora i posjeduju certifikate.

web: pixelgraf.dk