Digitalizacija RTG snimaka

Sredinom 2018. godine J.U. „Dom zdravlja“ Zenica je napravila iskorak ka digitalizaciji u službama Radiologije (RTG) i Pneumoftiziološkog dispanzera (ATD).

J.U. „Dom zdravlja“ Zenica je  izvršila nabavku  2 digitajzera (uređaji koji služe za digitalizaciju RTG snimaka) u skladu sa najsavremenijim svjetskim standardima, a u cilju bolje usluge prema pacijentima i u svrhu racionalizacije troškova.

Navedenim aktivnostima predhodio je dogovor menadžmenta Kantonalne bolnice Zenica i menadžmenta Doma zdravlja Zenica u svrhu korištenja serverskog prostora za snimanje i arhiviranje RTG snimaka na servere KBZ.

Ovo sve vodi ka tome da naši pacijenti više neće dobivati RTG snimke, već će se urađeni RTG snimci digitalizirati, te biti pohranjeni u elektronskim kartonima i time biti vidljivi i doktorima RTG i ATD dijagnostike tj.doktoru  koji će na osnovu njih pisati specijalistčke nalaze.

Ovim prestaje eventualno nepotrebno ponovno zračenje pacijenta (snimci dostupni doktorima obje institucije – Dom zdravlja i Kantonalna bolnica Zenica), troškovi se smanjuju sa prestankom izrade RTG filmova (izbacuje se tehnologija „tamne komore“, a za potrebe odlaska u institucije van ZDK, te u privatne zdravstvene institucije – pacijent može dobiti cd sa svojim snimcima.

web: pixelgraf.dk