PAT edukacija 2015

05. januara 2015. godine započela je PAT edukacija za ljekare i medicinske sestre porodične medicine.

Uključeno je 11 ljekara i 8 medicinskih sestara iz Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

PAT program edukacije traje do juna 2015. godine a sastoji se iz 22 nastavne jedinice kao i završnog pismenog ispita

web: pixelgraf.dk