Historijat JU "Dom zdravlja" Zenica

Dom zdravlja u Zenici osnovan je 1952. godine. Prije toga, nakon završetka drugog svjetskog rata, u Zenici su postojale kao zdravstvene ustanove – Bolnica Željezare, ambulanta Rudnika i Stacionar.

Nakon osnivanja Doma zdravlja Zenica, sljedilo je postepeno jačanje primarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Zenice, te je u periodu od 1964. godine do 1968. godine izgrađena zgrada, koja i danas predstavlja centralni objekt JU „Dom zdravlja“ Zenica.

Dom zdravlja Zenica je od svog osnivanja mijenjao svoje nazive i pravne oblike. Od 1969. godine do 1994. godine Dom zdravlja Zenica funkcionisao je kao dio Regionalnog medicinskog centra u Zenici.

Počev od 1994. godine Dom zdravlja postoje javna ustanova, odnosno samostalna zdravstvena institucija, koja sprvodi primarnu i dio konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite u Zenici.

U nastavku, te u skladu sa podacima sa kojima raspolažemo, dajemo Vam pregled direktora Doma zdravlja Zenica počev od 1973. godine:

 

1973. – 1977. godine – Prim. spec. dr. Vera Janjić

1977. – 1981. godine – Prim. spec. dr. Radivoje Vujović

1981. - 1997. godine - Prim. spec. dr. Mustafa Mehmedbašić

1997. godine – Prim. dr. Ferid Alić

1998. – 1999. godine – Prim. spec. dr. Adem Bureković

2000. godine – 2012. godine – Prim. dr. Ferid Alić

2012. godine – 2020. godine – Spec. dr. Selvedina Sarajlić – Spahić

2020. godina - decembar vršilac dužnosti - Prim.dr. Ferid Alić

2021. godina - januar  vršilac dužnosti - Prim. spec. Mustafa dr. Rustemović 

 

web: pixelgraf.dk