Stručni organi

Na osnovu odredbi članova 73. – 81. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 82/2010.), JU „Dom zdravlja“ Zenica uspostavila je Stručno vijeće, Etički komitet, Komisiju za lijekove i Komisiju za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Stručno vijeće sastoji se od trinaest članova, te istim rukovodi Prof. Dr. sc. prim. Lejla dr. Ibrahimagić – Šeper, specijalista stomatološke protetike i načelnica Stomatološke službe.

Mandat Stručnog vijeća traje četiri godine, u periodu od 01.01.2013. godine do 31.12.2016. godine.

 

Etički komitet ima devet članova, i to šest članova iz reda zdravstvenih radnika, jednog člana iz reda nezdravstvenih radnika, te dva člana koji nisu zaposleni u JU „Dom zdravlja“ Zenica.

Etičkim komitetom rukovodi prim. spec. dr. sc. Edin Bjelošević.

Mandat Etičkog komiteta traje dvije godine, u periodu od 01.02.2013. godine do 01.02.2015. godine.

 

Komisija za lijekove sastoji se od pet članova, te istim rukovodi prim. spec. dr. sc. Alma Alić.

Mandat Komisije za lijekove traje dvije godine, u periodu od 12.09.2016. godine do 12.09.2018. godine.

 

Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga ima 8 članova, te istom rukovodi koordinator prim. spec. dr. sc. Alma Alić. Zbog složenosti poslova, koji spadaju u nadležnost ove Komisije, čiji je rad propisan i u odredbama Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 59/2005.), Komisija ima i dva stalna saradnika.

Mandat ove Komisije traje dvije godine, u periodu od 02.11.2014. godine do 02.11.2016. godine.

Navedena Komisija, radi u kontinuitetu i u saradnji sa direktorom JU „Dom zdravlja“ Zenica, kako bi JU „Dom zdravlja“ Zenica u narednom periodu dobila akreditaciju o kvaliteti i sigurnosti svog rada od strane Agencije za kvalitet i sigurnost u Federaciji BiH.

 

Pored navedenih Komisija, u JU „Dom zdravlja“ Zenica, uspostavljene su i slijedeće Komisije kao stručna tjiela, i to:

 

Komisija za prigovore pacijenata uspostavljena je u skladu sa članom 61. i 62. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj: 40/2010.), te se sastoji od tri člana, i to dva zdravstvena radnika i jednog zaposlenika koji je po zanimanju dipl. pravnik. Komisijom za prigovore pacijenata predsjedava načelnik Službe za porodičnu medicinu sa Edukacionim centrom prim. spec. mr. sc. Ibrahim Gledo.

Navedena Komisija nadležna je da sprovede postupak po prigovorima naših pacijenata na pružene zdravstvene usluge ili na odnos naših zaposlenika, na način kako je to regulisano u odredbi člana 41. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

 

Komisija za dopunski rad uspostavljena je u skladu sa članom 4. Pravilnika o načinu, postupku i uslovima, kao i drugim pitanjima od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 60/2012.), te se ista sastoji od pet članova čiji mandat traje dvije godine, u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2016. godine. Komisijom za dopunski rad rukovodi prim. spec. mr. sc. Ibrahim Gledo.

 

 Tim zdravstvene njege uspostavljen je u skladu sa propisima iz oblasti sestrinstva u Federaciji BiH, te se sastoji od trinaest članova, čiji mandat traje dvije godine, u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2016. godine. Radom ovog tima koordinira medicinska sestra Fatima Topčić.

 

 Na osnovu člana 8. i 9. Pravilnika o upravljanja medicinskim otpadom («Službene novine Federacije BiH» br. 77/2008.), u JU „Dom  zdravlja“ Zenica izvršeno je i imenovanje Odbora za upravljanje medicinskim otpadom, koji zasjeda najmanje jednom u šest mjeseci, te koji radi na uspostavi sistema pravilnog postupanja sa medicinskim otpadom.

 

Sa navedenim stručnim organima, stalnu saradnju ostvaruje direktor JU „Dom zdravlja“ Zenica, kako bi se obezbijedio zakonit rad.

web: pixelgraf.dk