Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju je osnovan u sklopu primarne zdravstvene zaštite JU Dom zdravlja Zenica u julu 1998. godine.

Od tada pruža usluge fizikalne terapije i rehabilitacije za sve građane kojima je ista potrebna, a da se može obavljati u formi ambulante fizikalne terapije i rehabilitacije.

Naši pacijenti su svih starosnih dobi kojima je potrebna fizikalna terapija i rehabilitacija, najčešće nakon posttraumatskih stanja, neuroloških oboljenja, sportskih povreda kao i hroničnih degenerativnih reumatskih i upalnih reumatskih bolesti.

U našem centru pružamo usluge termoterapije, elektroterapije, kineziterapije, a pacijentima su na raspolaganju i posebne usluge koje može indicirati spec. fiz. med. i reh. (fizijatar) ili na lični zahtjev pacijenta. Te usluge su:

 1. Limfna drenaža po regijama
 2. Anticelulitni tretman
 3. Laseroterapija
 4. Magnetoterapija
 5. UZV Denzitometrija
 6. Manuelna masaža eteričnim uljima

U centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radi 20 zaposlenika :

 • dva specijalista fizijatra, 
 • dva diplomirana fizioterapeuta
 • osam fizioterapeutskih tehničara, 
 • tri medicinske sestre, 
 • jedan viši fizioterapeut
 • jedan radno okupacioni terapeut
 • jedan logoped surdo audiolog
 • jedna spremačica

Radno vrijeme je od 07:00h do 20:00h  raspoređeno u dvije smjene, a  rad je organiziran i radnim subotama.

Rad na terenu: petkom se vrše pregledi i fizikalna terapija u Nemili u cilju približavanja pacijentima u tim područjima.

Načelnik Centra:
prim. dr. Kovač Nezira, specijalista  fizikalne medicine

Glavna sestra:
Varešlija Aida, magistar fizikalne terapije

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 20:00 h

web: pixelgraf.dk