Centar za mentalno zdravlje

Federalno ministarstvo zdravlja je u sklopu opće reforme sistema i zdravstvene zaštite, 1996.godine planiralo izvršiti reorganizaciju psihijatrijske službe u skladu sa savremenim normativima. Prvi korak savremene organizacije psihijatrijske službe ogleda se u organiziranju rada službi zaštite mentalnog zdravlja na nivou primarne zdravstvene zaštite. U tom cilju u Bosni i Hercegovini su otvoreni centri za mentalno zdravlje u zajednici.

Prvi Centar za mentalno zdravlje na području Bosne i Hercegovine otvoren je 20. maja 1998. godine u Zenici u okviru J.U. „Dom zdravlja“ Zenica.

U Centru se odvija rad od 07:00 do 20:00 sati.

Tim profesionalaca čine:

 • prim dr med sci Halima dr Hadžikapetanović
 • doc. dr. sci. Edin Bjelošević, neuropsihijatar
 • mr. sci. Babić Tajib, dipl. psiholog
 • mr. Ines Štimjanin, dipl. psiholog
 • mr Šahinović Fatima, dipl. psiholog
 • mr Inela Kaknjo, dipl. psiholog
 • mr. sci. Bahrija Savarymoottoo, dipl. socijalni radnik
 • mr. Imamović Salčinović Zana dipl. psiholog
 • Lejla Sarajlić diplomirani psiholog
 • Međuseljac Elmana socijalni radnik
 • Mehić Ilda socijalni pedagog
 • Amela Bektaš Bojić socijalni pedagog
 • Maida Ibrahimagić Sarajlić diplomirana medicinska sestra
 • Belma Šljivo diplomirana medicinska sestra
 • Senada Mehinović, medicinska sestra
 • Erdin Cogo, medicinski tehničar
 • Senka Gutlić, medicinska sestra

Centar radi na promociji, prevenciji mentalnog zdravlja, liječenju i rehabilitaciji osoba sa smetnjama mentalnog zdravlja.

Osnovna načela rada Centra su:

 • laka pristupačnost
 • kontinuitet zaštite
 • multidisciplinarni pristup

U svakodnevnom radu, tretiraju se:

 • neurotski poremećaji,
 • posttraumatski stresni poremećaj,
 • psihotični poremećaji,
 • poremećaji raspoloženja
 • i druge smetnje iz područja mentalnog zdravlja

U svakodnevnoj praksi, Centar sarađuje sa predškolskim i školskim dispanzerom, službom porodične medicine, bolnicom, predškolskim i školskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, centrom za socijalni rad, policijom, sudstvom, mjesnom zajednicom i drugim institucijama. Na inicijativu profesionalaca Centra za mentalno zdravlje na zajedničkom zadatku često se nađe i više društvenih faktora u lokalnoj zajednici i šire, angažirajući sve humane i profesionalne potencijale u cilju saniranja, odnosno potpunog rješavanja problema klijenta.

U sklopu centra djeluje i tim profesionalaca za adolescentnu psihologiju

Načelnik:
prim. dr. med. sci. Halima dr. Hadžikapetanović

Glavni tehničar:
Tartić Mirsad

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 20:00 h

web: pixelgraf.dk