Odjeljenje za pravne poslove

U skladu sa zakonom i podzakonskim aktima upravlja pravnom oblašću u Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Zenica, sa posebnim akcentom na radu na referatima iz radnih odnosa, opštim i pravnim poslovima, arhiviranju i kancelarijskom poslovanju. 

U okviru Odjeljenja za pravne poslove, organizovan je i rad Odsjeka za zaštitu na radu, zaštitu od požara, odbranu i obezbjeđenje.

web: pixelgraf.dk