Služba hitne medicinske pomoći

Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se organizovana medicinska pomoć na mjestu unesrećenja, odnosno oboljenja, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi, preduzeta za vrijeme da se u najkraćem vremenu i na najpogodniji način spasi život povrijeđenog ili oboljelog lica, odnosno da se spriječi nastajanje posljedica koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja.

U tom smislu, Služba je organizovana na načelima brze i efikasne dostupnosti, neprekidnog trajanja djelatnosti i kontinuiteta hitne medicinske pomoći.     

Hitna medicinska pomoć pruža se u neprekidnom trajanju od 0-24 sata.

Prijem i registracija poziva na hitnu medicinsku pomoć vrši se na telefonskom broju:124, prijem povrijeđenog odnosno oboljelog vrši se i u Službi za hitnu medicinsku pomoć.

Poslove hitne medicinske pomoći obavljaju četiri ekipe, kojim rukovode doktori medicine-specijalisti urgentne medicine.

Djelatnost hitne medicinske pomoći završava se medicinskim zbrinjavanjem na licu mjesta, odnosno u Službi ili obezbjeđenjem medicinske pomoći povrijeđenom, odnosno oboljelom u drugoj odgovarajućoj zdravstvenoj službi.

Služba hitne medicinske pomoći u potpunosti je opremljena i na raspolaganju građanima 24 h dnevno. SHMP posjeduje i najsavremeniji defibrilator Lifepack 15 sa kompletnom pratećom opremom. Osoblje je educirano i posjeduju certifikate Evropskog reanimacionog vijeća (ERC). Defibrilator Lifepack 15 je jedini kompatibilan sa Automatskim eksternim defibrilatorima (AED) koji su nedavno postavljeni na najfrekventnijim mjestima u gradu.

Hitna stanja

Hirurgija – trauma

1.       Arterijska i venska krvarenja (vanjska i unutarnja)

2.       Amputacije

3.       Povrede glave i vrata

4.       Povrede kičme

5.       Akutni abdomen

6.       Povrede abdomena, tupe i penetrirajuće

7.       Renalna i bilijarna kolika

8.       Hronični pankreatitis u fazi bolova

9.       Opekotine

10.   Hipotermija (smrzotine)

11.   Krvarenje iz GIT-a

12.   Pneumotorax

13.   Povrede grudnog koša, tupe i penetrirajuće

14.   Tamponada srca

15.   Strana tijela u GIT-u

16.   Povrede ekstremiteta (distorzije, luxacije, frakture)

17.   Politrauma

18.   Šok

19.   Hipotenzija

20.   Air-blast

Neurologija

1.       CVI, R CVI, TIA

2.       Kriza svijesti – neodređena

3.       Epilepsija

4.       Pareza kranijalnih nerava

Interna medicina

1.       Hipertenzivna kriza

2.       AIM

3.       SY AP

4.       Teški poremećaji ritma

5.       Plućni edem, embolija

6.       Teške hronične bolesti sa komplikacijama (ciroza, ulcer, kolitis, mbkron i sl.)

7.       Tireotoksična kriza

8.       Hipo-hiper glikemija

9.       Hepatična, uremična koma

10.   Astma, bronhitis

11.   Febrilne konvulzije

12.   ST. Febrillis 380C i više kod djece

Očne bolesti

1.       Povrede oka

2.       Strana tijela u oku

3.       Kauozoma OC.

4.       Fotoftalmija

ORL

1.       Povrede (nosa, uha, grla i lica)

2.       Parafaringealni apsces

3.       Tonzilarni apsces

4.       Otitis media

5.       Otoantritis

6.       Barotrauma

7.       Strano tijelo u plućima

8.       Strana tijela (nos, uho, grlo)

Ginekologija

1.       Metroragije

2.       Vanmaterična trudnoća

3.       Problemi vezani za trudnoću

4.       Porod kod kuće

Zarazne bolesti

1.       Teške zarazne bolesti

2.       Salmoneloze

3.       Šigeloze

4.       Mening. Encefalitis

5.       Antrax

6.       Tuberkuloza, otvorene kaverne

7.       Difterija

8.       Tetanus

9.       Pertusis i sl.

Toksikologija

1.       Intoksikacija medikamentima, deterdžentima, esencijom i sl. hemikalijama

2.       Intoksikacija alkoholom (koma)

3.       Intoksikacija drogama (koma)

4.       Trovanja agresivnim plinovima, plin u požaru i sl.

5.       Trovanje gljivama

Psihijatrija

1.       Psihijatrijski bolesnik (kada je potrebna intervencija policije)

Specijalna stanja

1.       Udar groma

2.       Strujni udar

3.       Kraš sindrom

4.       Vješanje

5.       Utapanje

Ostalo

1.       Alergije

2.       Ujed zmije

3.       Ujed insekta

4.       Ujed psa

 

Načelnik Službe za hitnu medicinsku pomoć:

spec.dr. Sedžad Delibašić

Glavna medicinska sestra:
Čajdrić Selma diplomirana medicinska sestra

Radno vrijeme:
od 0-24 sata

web: pixelgraf.dk