Služba za higijenu i epidemiologiju

Odsjek za epidemiologiju – čije aktivnosti imaju za cilj spriječavanje nastanka i širenja zaraznih oboljenja te suzbijanje i sanacija epidemijskih formi zaraznih oboljenja, praćenje pojave i kretanja zaraznih oboljenja na području općine Zenica.

Provođenje protivepidemijskih mjera kroz stručne aktivnosti: 

 • intervju-epidemiološka anketa
 • epidemiološko izviđanje (u domaćinstvima, naseljima, ustanovama, školama, objektima za proizvodnju, promet i prodaju životnih namirnica, usluživanje, itd)
 • uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu: brisevi, hrana, voda i dr.
 • mjere preventivne i protivepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • imunoprofilaksa i hemioprofilaksa

Organizacija, koordinacija i praćenje procesa kontinuirane imunizacije, tj. vakcinacija djece od rođenja do 18. godine života protiv teških oboljenja čija se pojava i epidemije mogu spriječiti pravovremenom vakcinacijom, a kojih nemamo u značajnijem broju upravo zahvaljujući imunizaciji. To su: tuberkuloza, zarazna žutica tipa B, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječija paraliza, male boginje, rubeola, zaušci i oboljenja koja izaziva H. Influenze (teške upale pluća, meningitise i sl.).

Zdravstveno-edukativne aktivnosti, pružanje informacija građanima, medijima i sl..

Epidemiološki nadzor nad određenim kategorijama zaposlenika (osobe koje rade na proizvodnji, prometu, distribuciji i prodaji životnih namirnica, lijekova i drugih farmaceutskih proizvoda i predmeta opće upotrebe, licima koja rade na usluživanju i licima koja pružaju higijenske usluge stanovništvu: sanitarni pregledi (knjižice), sanitarni minimumi, stručni savjeti i drugo.

 

Odsjek za higijenu

Higijena naselja:

 • utvrđivanje higijenskog stanja u naseljima: higijensko stanje u domaćinstvima, vodosnadbijevanje, uklanjanje tečnog i čvrstog otpada, postojanje divljih deponija i dr.,
 • nadzor nad zdravstvenim stanjem stanovništva u vanrednim situacijama: poplave, klizišta i sl.,
 • Zdravstveno-edukativni rad i pružanje stručne pomoći u cilju očuvanja zdrave životne sredine.
 • Higijena vode:
 • registracija lokalnih vodnih objekata i vođenje kartoteke vodnih objekata na području općine Zenica: seoski i mjesni vodovodi, bunari, kaptirani izvori, javne česme i dr.
 • Uzorkovanje vode i laboratorijska analiza uz stručno mišljenje i savjet,
 • Terenski pregled i utvrđivanje sanitarno-tehničkog i sanitarno-higijenskog stanja lokalnih vodnih objekata uz stručni savjet u svrhu asanacije,
 • Dezinfekcija lokalnih vodnih objekata

Sanitarno-higijenski uslovi:

 • nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u kolektivima: škole, obdaništa, domovi
 • nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u kolektivne ishrane,
 • nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u objektima za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda
 • provođenje preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
 • stručni savjeti

Načelnik Službe:
Brka dr Lela spec. infektolog

Glavna sestra:
Mahmić Huskić Elvira dipl medicinska sestra

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 15:00 h

web: pixelgraf.dk