Služba za specifičnu zaštitu radnika

U Službi za specifičnu zaštitu radnika JU Dom zdravlja Zenica obavlja se preventivna zdravstvena zaštita osiguranika i to:

  1. Izdavanje ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom za vozače amatere i profesionalce svih kategorija (A,B,C,D,E).
  2. Izdavanje ljekarskih uvjerenja  pri prijemu na posao u BiH i inostranstvu za opće i posebne uslove radnih mjesta.
  3. Izdavanje ljekarskih uvjerenja za boravak stranih državljana u BiH.
  4. Izdavanje ljekarskih uvjerenja za sud sa izjašnjavanjem o težini tjelesnih povreda.
  5. Izdavanje ljekarskih uvjerenja za nastavak školovanja u srednjim školama, fakultetima i postdiplomskom studiju
  6. Izdavanje ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje i nošenje vatrenog oružja.
  7. U Službi medicine rada obavljaju se preventivni pregledi uposlenika: sistematski pregledi, periodični pregledi, kontrolni i ciljani pregledi po nalogu poslodavca i na osnovu izvršenih pregleda utvrđuje se sposobnost za rad.
  8. Obavljaju se konsultativni pregledi o privremenoj spriječenosti za rad.
  9. Vrše se konsultativni pregledi zbog kompletiranja medicinske dokumentacije radi upućivanja osiguranika na konačnu ocjenu radne sposobnosti.

Načelnik Službe za specifičnu zaštitu radnika:

spec. dr. Senka Bektaš

Glavna medicinska sestra:
Elvedina Hamzić

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 15:00 h

web: pixelgraf.dk