Služba za transport i održavanje vozila

Služba za transport i održavanje motornih vozila posjeduje ukupno 15 vozila.

Od tog broja, pet sanitetskih  vozila opremljena prema savremenim standardima i  obezbjeđuju rad u Službi hitne medicinske pomoći, a dva sanitetska vozila obavljaju prijevoze ležećih pacijenata koje pokriva Zdravstvena stanica Nemila i prijevoz ležećih pacijenata na hemodijalizu.

Preostala putnička vozila obezbjeđuju terenski rad medicinskih timova: Higijensko-epidemiološke službe, Kućnog liječenja i Patronažne službe.

Također se vrše prijevozi ljekara specijalista ginekologa i pedijatara u sve prigradske ambulante koje pokriva J U „Dom zdravlja“ Zenica.

Za potrebe prijevoza pacijenata u druge Medicinske centre u Bosni i Hercegovini pa i šire, pacijentima je na raspolaganju novo savremeno opremljeno sanitetsko vozilo za te svrhe.

U službi se redovno obezbjeđuje kontrola ispravnosti motornih vozila od strane stručnog i ovlaštenog lica, bez čije saglasnosti vozila ne mogu biti upućena na rad u zdravstvene službe.

Za pravilno regulisanje rada službe su obezbijeđeni svi uslovi za poštivanje zakonskih propisa.

Rukovodilac Službe za transport i održavanje vozila:
Jakub Šahinović

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 15:00 h

web: pixelgraf.dk