Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece

Služba organizuje i sprovodi zdravstvenu zaštitu djece do 6. godine starosti.

U službi su zaposleni specijalisti pedijatrije koji sprovode slijedeće zdravstvene usluge

  • učestvuju u određivanju dijagnoze i liječenja najčešćih bolesti kod djece,
  • organizuju i sprovode vakcinaciju djece prema kalendaru vakcinacije,
  • rade u savjetovalištu za djecu,
  • sprovode sistematske preglede djece.

U službi je trenutno zaposleno 8  timova od toga 7 timova čine specijalisti pedijatrije, a  jedan tim čini ljekar opšte prakse i jedan ljekar na specijalizaciji iz pedijatrije. Da bi što bolje odgovorili zadatim ciljevima timovi su dobro edukovani, dobro organizovani i uvijek dostupni pacijentima. Rad se odvija u dvije odvojene jedinice, zdrava i bolesna strana.

Pored liječenja oboljele djece vrši se kontinuirano praćenje njihovog rasta i razvoja. Pored liječenja pacijenata veliki značaj se pridaje preventivnom radu koji se sprovodi kroz sistematske i kontrolne preglede, te imunizacija kao i praćenje vakcinalnog statusa i naručivanje djece na propuštene vakcine u skladu sa zakonom o imunizaciji.

Načelnik Službe:
prim. spec. dr. sc. Jasminka dr. Durmišević Serdarević

Glavna medicinska sestra:
Zvjezdana Mandić

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 20:00 h

web: pixelgraf.dk