Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama Zenice  i okolnih naselja.

 Tim Službe za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja čini

  • specijalisti ginekologije i porodiljstva:
  • dr. Dedić Razija načelnik službe;
  • prim.dr. Mehmedagić Sead;
  • osam medicinskih sestara i jedan citoskriner

 U Službi zdravstvene zaštite žena građanke mogu obaviti preglede:

  • Ginekološki pregledi: pregled vaginalnog sekreta na stepen čistoće, PAPA bris, vaginalni i endocervikalni bris na ABG, kolposkopija, lokalna aplikacija lijeka, parenteralno davanje lijeka (intramuskularne, intravenozne infuzije), liječenje kondiloma, obrada i liječenje steriliteta, gravindex (test na trudnoću), kontracepcija (savjetovanje i terapija), klimakterij (savjetovanje i terapija, HNT-hormonalna nadomjesna terapija), postavljanje i stavljanje Pesara (prstena) adolescentna ginekologija (rad sa mladima-savjetovanje, zdravstveno prosvjećivanje i pregledi);
  • savjetovalište za trudnice: utvrđivanje trudnoće, vođenje trudnoće, obrada trudnice, CTG, amnioskopija, savjetovanje tokom trudnoće, rad sa porodiljama-pregledi i savjetovanje;
  • UZV pregledi: transabdominalni UZV pregledi, transvaginalni UZV, UZV pregledi i dijagnostika ginekoloških oboljenja, trudnica i oboljenja dojki, Color dopler UZV;
  • Male hirurške intervencije: legalni prekid trudnoće do desete sedmice trudnoće, Curettage explorativa, Curettage expl. fractionaria, postavljanje i vađenje IUU (spirale), Polypectomiae (skidanje polipa), skidanje šavova nakon operacionog zahvata, previjanje, incizije Bartolinije žlijezde.

Organizovan je rad ginekološkog tima i na terenu u ambulanti porodične medicine Nemila ponedjeljkom, srijedom i petkom

Načelnik službe:
Dedić dr Razija, spec. ginekologije i akušerstva

Glavna sestra:
Mujčin Derviša

Radno vrijeme:
od 07:00 h do 15:00 h

web: pixelgraf.dk